Sollicitatietips

Jij gaat op sollicitatiegesprek, leuk! Maar misschien ook een beetje spannend?

Wij helpen jou graag voorbereiden op het sollicitatiegesprek. Dit zorgt ervoor dat je minder zenuwachtig bent en weet waar je het over hebt.

Bedenk dat je niet zou worden uitgenodigd als het bedrijf niet wat in je zou zien. En bedenk ook dat het een gelijkwaardig gesprek is: jij wilt er in dit gesprek ook achter komen of dit de functie en het bedrijf is waar jij wilt werken.

Een goede voorbereiding is het halve werk, lees daarom hier onze tips. Succes!

Om goed het sollicitatiegesprek in te gaan, moet je je voorbereiden op de volgende punten:

 • Wat heb jij de werkgever te bieden?
 • Ken jouw brief en CV goed (waarom heb je voor bepaalde dingen gekozen, wat heb je precies gedaan en wat heb je ervan geleerd)
 • Ken jouw eigen kennis, vaardigheden eigenschappen en zorg dat je ze kunt onderbouwen met voorbeelden
 • Ken jouw motivatie voor de functie en het bedrijf.

Wat is de vraag van de werkgever?

 • Ken de vacature, de concrete functie-eisen en taken.
 • Ken de informatie die je over het bedrijf hebt verzameld. Als er nog onduidelijkheden zijn moet je nog wat meer informatie verzamelen, of dit gebruiken voor de vragen die je zelf wilt stellen in het gesprek

Welke vragen kan je verwachten en welke antwoorden ga je geven?

 • Bedenk welke vragen over je brief en CV er waarschijnlijk worden gesteld.
 • Maak enkele SPARR (zie gedragsgerichte vragen) analyses.
 • Oefen met het formuleren van antwoorden.

Welke vragen ga je zelf stellen?

 • Zet voor jezelf de vragen die je nog over de inhoud van de baan, de functie-eisen, het team, de afdeling, het bedrijf, het verloop van de verdere procedure, hebt op een rijtje.

Wat staat er in de uitnodigingsbrief?

 • Weet wie je gesprekspartners zijn.
 • Weet waar en hoe laat je aanwezig moet zijn en hoe je daar moet komen.

Kleed je in de stijl van de branche of het bedrijf

Je kunt natuurlijk van tevoren overleggen met jouw contactpersoon bij Astorium wat de kledingcode van de organisatie is. Bij twijfel kan je bij een sollicitatiegesprek beter iets te formeel gekleed te gaan.

Het is nuttig te weten dat de helft van de werkgevers in de eerste 30 seconden beslist of ze je aannemen. En dat is dus op basis van je verschijning. Zorg dat je er verzorgd uitziet. 

Inleiding

De inleiding is bedoeld om je op je gemak te stellen. Meestal is het een vraag of opmerking over het weer, het verkeer of de reis: ‘heb je het makkelijk kunnen vinden?’

De opbouw van het gesprek

Er wordt kort aangegeven wat de structuur van het gesprek is. De punten die aan de orde komen en de volgorde daarvan zullen worden doorgenomen.

Informatie over de organisatie

Meestal wordt de structuur van de organisatie toegelicht. Daarin wordt voornamelijk gekeken naar de positie die de vacante functie inneemt en de afdeling waar de functie binnen valt. Bereid van te voren een aantal zaken voor die je in elk geval wilt weten. Schrijf deze van te voren en loop op het eind van deze fase, of het einde van het gesprek, na of je alles beantwoord hebt gekregen. Stel geen vragen waar je je gemakkelijk op had voor kunnen bereiden.

Informatie over de functie en de situatie

Er wordt een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst van de functie en de situatie zoals die op dit moment is. Het is belangrijk dat je vragen stelt indien bepaalde aspecten onduidelijk zijn. Wanneer de gegeven informatie duidelijk is, probeer het samen te vatten om te checken of dit inderdaad het geval is.

Informatie over de sollicitant

In deze fase wordt naar aanleiding van je curriculum vitae niet alleen gesproken over jouw opleidingen en werkverleden, maar ook over jouw kwaliteiten en motivatie. Dit is het belangrijkste onderdeel van het hele sollicitatiegesprek en neemt ongeveer 50% van de tijd in beslag. 

Afsluiting

De gesprekspartner sluit het gesprek af en vertelt hoe het verder gaat. Bijvoorbeeld of er een tweede ronde gesprek volgt of dat de sollicitanten een test moeten doen. Hij of zij vertelt ook wanneer je hoort of je de eerste ronde bent doorgekomen of dat je de baan hebt gekregen.

Let op! Soms loopt het helemaal anders. Dat is ook een manier om te testen of jij ‘cool’ blijft als het ingewikkeld wordt, of als er iets gebeurt dat je niet kon verwachten.

Steeds meer werkgevers maken tijdens sollicitatiegesprekken gebruik van gedragsgerichte vragen. Het achterliggende idee bij deze vragen is dat gedrag uit het verleden voorspelt hoe je je in de toekomst zal gedragen. Van de functie wordt vastgesteld welk gedrag in welke situatie wenselijk is.

Aan de kandidaat worden vervolgens vragen gesteld over zijn of haar gedrag onder soortgelijke omstandigheden in een eerdere functie. Hieruit vormt de interviewer zich een indruk of de kandidaat op de gewenste manier handelt.

Een voorbeeld: Voor een functie is evenwichtigheid een functie-eis. Evenwichtigheid kan worden gekenmerkt als: In moeilijke situaties rustig en beheerst blijven optreden.  Zelfverzekerdheid, zich niet laten ontmoedigen door weerstand, kritiek of tegenslag. Zich niet door emoties laten leiden bij reacties of oordeelsvorming.

Vragen die de interviewer zou kunnen stellen zijn:

* Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je flink onder druk werd gezet?

* Heb je wel eens te maken gehad met iemand (een klant of collega) die kwaad op je werd? Hoe ging je daar mee om?

* Beschrijf een situatie waarin het van groot belang was dat je zeer weloverwogen handelde.

Er wordt dus niet gevraagd hoe je zou omgaan met een situatie in de toekomst, maar hoe je je in een vergelijkbare situatie in het verleden hebt gedragen. Deze situatie wordt geanalyseerd aan de hand van de STARR methode:

 • Wat was de Situatie?
 • Wat was jouw Taak of welke taak heb je op je genomen?
 • Welke Actie heb je ondernomen, wat heb je gedaan?
 • Wat was het Resultaat, wat gebeurde er?
 • Wat zou je anders doen? Reflectie!

Loop dus voor het sollicitatiegesprek de functie eisen door en zoek situaties uit je verleden waaruit blijkt dat je over de gewenste eigenschappen bezit. Beschrijf ze aan de hand van de STARR-methode.

Vertel eens iets over jezelf!

Misschien is het wel een van de meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Deze vraag geeft je de mogelijkheid om alles te zeggen wat je wilt, maar daar schuilt dan ook het gevaar. Jouw gesprekspartner zoekt naar aanwijzingen of je geschikt bent voor de baan. Bereid daarom een korte pitch voor, waarin je kort en bondig iets over je studie/werk vertelt, wat je passie is, waar je in uitblinkt en naar welke uitdaging je opzoek bent.

Wat weet je over onze organisatie?

Een goed antwoord op deze vraag laat zien dat je je “huiswerk” goed hebt gedaan. Zoek aanknopingspunten bij wat je weet over de ondernemingsstrategie, nieuwe ontwikkelingen waar je over hebt gehoord, cultuur. Dreun dit niet op, maar laat zien dat je je in het bedrijf hebt verdiept en geïnteresseerd bent om er meer over te weten te komen.

 Waarom wil je voor deze organisatie werken?

Zoals hierboven ook beschreven staat: dit antwoord laat zien dat je je huiswerk hebt gedaan. Spreekt het product je aan? Of heb je positieve reacties gehoord van werknemers? Denk hierbij aan de behoefte van de werkgever.

 Wat denk je dat deze functie-inhoud?

Houd het beknopt en taakgericht. Als je het niet helemaal weet, zeg dit dan eerlijk. Vertel wat je weet, maar vraag ook gerust naar aspecten die nog niet helemaal duidelijk zijn.

Wat spreekt je in deze functie wel (of niet) aan?

Noem drie of vier aantrekkelijke aspecten en één (ondergeschikt) aspect dat minder aantrekkelijk is.

Wat zijn jouw sterke punten?

Bij deze vraag heb je het recht om al je gunstige eigenschappen te etaleren. Wijs op zakelijke prestaties, bijvoorbeeld: succesvolle projecten, resultaten, je vermogen om prioriteiten te stellen, problemen te herkennen, oplossingen aan te dragen. Blijf altijd eerlijk, niet overdrijven. Noem ook evt. karakteristieke eigenschappen.

Wat zijn jouw zwakke punten? Of ontwikkelpunten?

Veel mensen beantwoorden deze vraag met een positieve zwakte (bijvoorbeeld: ik leg de lat hoog of ik ben perfectionistisch). Upgraden van zwaktes is geen probleem, maar pas op dat je niet doorslaat. Wees authentiek en leg een echte uitdaging op tafel. Welke eigenschap zit jou in de weg? Wat zou je willen verbeteren/veranderen? Wat heb je al gedaan of wat wil je doen om daaraan te werken? Je laat daarmee zien dat je beschikt over zelfinzicht en bereid bent om te leren.

Hoe functioneer je in een team?

Voor jouw gesprekspartner is het goed om te weten welke rol jij inneemt in een team en of de beoogde functie hierop aansluit.

Wat is je ambitie?

Schets een reëel beeld van wat je graag wil bereiken op korte en lange termijn. Neem de organisatie en de functie waarvoor je om tafel zit in gedachten en stem daar je antwoord (niet te opzichtig) op af. Bedenk goed dat je op gesprek komt voor een specifieke functie en niet voor de eventuele vervolgfunctie.

Op welke termijn denk je ingewerkt te zijn?

Wees realistisch en zeg dat je vanaf de eerste dag je mannetje zult staan. Volledig ingewerkt in een managementpositie kostte echter een half tot een heel jaar.

 Welke stil van leiderschap heb je?

Voor een juist antwoord op deze vraag moet je zowel jezelf als de onderneming goed kennen.

Leiderschap is situationeel bepaald, dus één goed antwoord is er niet

Heb jij nog vragen?

Laat zien dat je geïnteresseerd en nieuwsgierig bent. Zoek van te voren informatie over het bedrijf op. Stel geen vragen omdat het ‘hoort’, dat heeft je gesprekspartner direct door. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn: ‘Hoe ziet een typische dag eruit?’.

Je hebt één mogelijkheid om een eerste indruk te maken en tijdens je sollicitatiegesprek wil je natuurlijk goed overkomen. De indruk die je achterlaat is van invloed op de uitkomst van het gesprek. Met de onderstaande tips weet je wat je wel en niet moet doen tijdens een gesprek.

Do’s

 • Check je gesprekspartner. Als je weet met wie je het gesprek hebt, kun je daar rekening mee houden in de voorbereiding. LinkedIn is bijvoorbeeld een geschikte tool om dit te doen.
 • Denk goed na over je kledingkeuze. Onderzoek van tevoren of er een dresscode geldt binnen de organisatie. Zo ja, speel hier dan slim op in.
 • Kom (ruim) op tijd. Zorg ervoor dat je tien of vijftien minuten voor aanvang van het gesprek op de (digitale) locatie aanwezig bent.
 • Zet je telefoon uit! Ook op de trilstand is dit hoorbaar.
 • Let op je houding en lichaamstaal. Probeer een open houding te hebben, je armen over elkaar of gekruiste benen kunnen gesloten over komen. Ga rechtop zitten en zak tijdens het gesprek niet onderuit. Praat rustig en duidelijk, en maak oogcontact.
 • Sluit het gesprek op een nette manier af. Bedankt je gesprekspartners voor hun tijd en moeite en schud ze bij het weggaan weer een hand.
 • Zorg ervoor dat je social media profiel volwassen oogt. Ga er vanuit dat potentiële werkgevers je opzoeken via bijvoorbeeld Linkedin en Facebook. Gebruik je netwerk om lovend over je te spreken, zorg voor LinkedIn aanbevelingen.
 • Volg het bedrijf (en concurrenten) en weet wat er speelt. Dit kun je tijdens het gesprek in je voordeel gebruiken.
 • Wees professioneel en jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent en zorg ervoor dat er geen onprofessionele zaken over je te vinden zijn.

Dont’s

 • Onderbreek de ander niet. Zorg ervoor dat je je gesprekspartners hun verhaal af laat maken.
 • Laat je niet negatief uit over je vorige werkgever. Het is niet erg dat je het niet meer naar je zin had, maar als je heel negatief over je vorige werkgever praat kan het betekenen dat je dit over een toekomstige werkgever ook zal doen.
 • Teveel accessoires omdoen of meebrengen. Het is niet verstandig om veel sieraden om te doen of meerdere tassen met je mee te sjouwen. Je moet er netjes en georganiseerd uitzien.

Aan het eind van het gesprek bestaat altijd de mogelijkheid om de andere partij vragen te stellen.

Benut deze kans en laat merken dat je je in het bedrijf verdiept hebt. Verder kun je om nadere uitleg vragen. Je moet er zeker van zijn dat dit de juiste functie voor je is.

Wees niet bang om naar de volgende stap in de procedure te vragen. Goed geformuleerde vragen komen niet opdringerig over en geven nuttige informatie over de vervolgprocedure. Voorbeelden zijn:

 • Hoeveel kandidaten zijn er voor deze baan?
 • Wanneer voert u de laatste sollicitatiegesprekken?

Bedank je gesprekspartner voor de tijd die hij/zij voor je heeft uitgetrokken.

Als je aan het eind van het sollicitatiegesprek de goede vragen hebt gesteld, moet je een aardige inschatting van de uitkomst kunnen maken.

Jouw contactpersoon van Astorium hoort natuurlijk heel graag hoe het gesprek is gegaan en kijkt uit naar jouw terugkoppeling! Samen bespreken jullie de verdere voortgang.

Heel veel succes met jouw sollicitatiegesprek!