Zoek een vacature (74)
v
v
Zoek een professionalAstorium bemiddelt professionals in IT, Finance en HRM op vrijwel alle niveaus voor vaste en tijdelijke functies.
Astorium

Bindinc: Uitgever 2.0

Situatie

Bindinc heeft als uitgever voor de omroepen AVRO, KRO en de NCRV een bijzondere positie. Als commerciële organisatie dient zij de belangen van haar aandeelhouders (omroepen en SANOMA). Een organisatie die naast het faciliteren van de omroepen ook daadwerkelijk een kwaliteitsimpuls geeft aan haar diensten. Ten behoeve van innovatie en proces optimalisatie is een nieuwe processtructuur ingericht en maken ze gebruik van een nieuw dynamisch CRM pakket. De behoefte om te innoveren, het aanpassen van het dienstenpakket en het optimaliseren van interne processen heeft er voor gezorgd dat er nieuwe functies zijn ontstaan, en dat oudere rollen een andere invulling hebben gekregen. Astorium is gevraagd hierin als sparringpartner mee te denken, zodat het personeelsbestand klaar is voor de ambities van de organisatie.

Aanpak

Doordat de Senior Consultants van Astorium deskundig zijn op het gebied van strategische personeelsplanning hebben zij voor de organisatie adviserend kunnen optreden bij functie-inhoudelijke verandervraagstukken en hebben zij nieuwe rollen vorm kunnen geven in de werving, selectie en detachering. In een veranderende organisatie waar sommige rollen nog niet helder zijn is in dat geval een interim positie geadviseerd. De interimmer krijgt de opdracht rollen en processen in kaart te brengen, voorstellen te doen voor optimalisatie om zodoende de weg te effenen voor een goede personeelsformatie die zowel nu als in de toekomst met de organisatie kan meegroeien.

Resultaat

Astorium is er inmiddels in geslaagd om de nieuwe rol van Business Proces Manager in te vullen met een procesmanager die de ketengedachte meer het bedrijf binnen gaat brengen, een Finance Manager die met nieuw elan zijn team naar een hoger plan wilt gaan trekken en een Interim Klant Contact Manager die vorm geeft aan het Klant Contact Centrum. 

Maak persoonlijk kennis Meer informatie over deze praktijkcase? Bel ons via 070 - 358 7375 of gebruik de contactknop.