Zoek een vacature (77)
v
v
Zoek een professionalAstorium bemiddelt professionals in IT, Finance en HRM op vrijwel alle niveaus voor vaste en tijdelijke functies.
Astorium

Gemeente Den Haag: Waar vind je een business projectmanager voor het sociale domein?

Situatie

De Gemeente wil voor het sociale domein een nieuw CRM-systeem. Dit moet de consulenten maatschappelijke ondersteuning, sociaal raadslieden en sociaal case managers in staat stellen de registraties en opvolging van hun gesprekken uniform vast te leggen. Dit systeem zal de huidige systemen vervangen en realiseert de aansluiting met het reeds bestaande systeem op het Werkplein.Het gevolg moet zijn een uniforme vastlegging van klantgesprekken en opvolging, waardoor ook kennisdeling en overdrachten tussen afdelingen verbeterd worden. De business projectmanager is verantwoordelijk voor het projectresultaat, begeleidt de projectmedewerkers en bouwt een uitstekende relatie op met de opdrachtgever en de regieorganisatie (informatiemanagement). Dit alles vanuit de business.

Aanpak

Een uitdagend project dat snel van start moest. De Senior Consultant en Recruitment Consultant zijn samen meteen aan de slag gegaan. Het uitgebreide netwerk van Astorium als het gaat om het verbinden van de business en techniek is aangesproken. De branchespecialisatie van de consultants stelt hen in staat een kwantitatieve en kwalitatieve search & selectie uit te voeren die de beste kandidatenmatch oplevert. De juiste match met de organisatie, het vakgebied, functie-inhoud, competenties en soft-skills wordt gegarandeerd door de methodische aanpak van de arbeidspsychologen die de selectieprocedure doen. Zo ook in dit geval.

Resultaat

Een snelle, soepele selectieprocedure, heldere afspraken en een tevreden opdrachtgever en projectmanager. De aftrap voor het project is inmiddels genomen!

Maak persoonlijk kennis Meer informatie over deze praktijkcase? Bel ons via 070 - 358 7375 of gebruik de contactknop.